Nové angio OCT v Hradci Králové

Ve Visus používáme ty nejkvalitnější přístroje, protože bez kvalitní diagnostiky není kvalitní léčba. Do retinální ambulance v Hradci Králové jsme pořídili nový přístroj Angio OCT od firmy Zeiss. Přístroj slouží k bezkontaktnímu vyšetření cévního zásobení oka, k vyšetření očního pozadí, jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu. Přístroj má velmi vysoké rozlišení.

Zajímá-li vás Optická koherentní tomografie (OCT), přečtěte si o ní v části Vyšetření.

Můžete se podívat i na Youtube video, jak vyšetření probíhá.