Nové angio OCT v Hradci Králové

Ve Visus používáme ty nejkvalitnější přístroje, protože bez kvalitní diagnostiky není kvalitní léčba. Do retinální ambulance v Hradci Králové jsme pořídili nový přístroj Angio OCT od firmy Zeiss. Přístroj slouží k bezkontaktnímu vyšetření cévního zásobení oka, k vyšetření očního pozadí, jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu. Přístroj má velmi vysoké rozlišení.

Více informací o OCT angiografii (OCT A) jsme pro Vás připravili v části Vyšetření, kde se můžete také podívat, jak vyšetření probíhá.