Optická koherentní tomografie (OTC)


Optická koherentní tomografie s použitím přístroje Cirrus HD –OCT firmy Carl Zeiss je moderní zobrazovací metoda pro vyšetření očního pozadí, jednotlivých vrstev sítnice, vrstvy nervových vláken a zrakového nervu s velice jemným prostorovým rozlišením bez nutnosti chirurgické biopsie a bez kontaktu s okem. Při tomto vyšetření je použit počítačem řízený, přesný optický přístroj, který vytváří barevné obrazy průřezů sítnice s rozlišením jednotlivých struktur a vrstev 5-8 μm. S použitím OCT je možné změřit tloušťku sítnice a nervových vláken ZN, tyto výsledky porovnat s normálními hodnotami a porovnávat je v čase mezi sebou, což umožňuje nejen zjistit příčinu obtíží, ale i kontrolovat vývoj onemocnění a úspěšnost léčby.
Vzhledem k vysokému rozlišení a zobrazení celé vyšetřované části tkáně lze hodnotit i trojrozměrné obrazy a prostorové souvislosti jednotlivých vrstev sítnice a zrakového nervu.  
 
Vyšetření makuly
Vyšetření terče zrakového nervu
 
Vyšetření sítnice
, zvláště makuly – místa nejostřejšího vidění, vitreoretinálního rozhraní a části cévnatky umožňuje a usnadňuje diagnostiku řady očních onemocnění. Jedná se o hodnocení sítnice u věkem podmíněné makulární degenerace nebo sítnicových změn nemocných s cukrovkou. Vyšetřením lze zjistit makulární trhliny či vazivové membrány před sítnicí, které tahem za sítnici způsobují její otok. Zobrazením terče zrakového nervu a vrstvy nervových vláken lze orientačně informovat o stavu zrakového nervu. Na základě výsledků tohoto vyšetření lze správně stanovit další léčebný postup.
Vyšetření OCT se provádí většinou na oku s arteficiálně navozeným rozšířením zorničky, tak aby bylo co nejsnáze a nejlépe dosažitelné. Vyšetření je bezbolestné a trvá několik málo minut. Výsledkem je barevné grafické znázornění hodnocené oblasti zadní části oka, které má pacient po vytištění k dispozici jako součást dokumentace jeho zdravotního stavu. V současné době není vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cena vyšetření za jedno oko je 250 Kč.